Ontwerp

Voor de te ontwerpen woningen is een beeldkwaliteitsplan bepaald dat via het bestemmingsplan een juridische status heeft gekregen. De 4 woningen worden door architect Tom Kneepkens ontworpen en tot een bouwvergunning gebracht. Op deze manier wordt passend bij de locatie een hoge kwaliteit van de bebouwing gewaarborgd.

Eenheid in Verscheidenheid

“In alle eerlijkheid; ik was meteen verliefd. Toen ik dit perceel destijd te koop zag heb ik dan ook geen moment geaarzeld. Groenheyde ligt op een unieke plek in Eersel. Als het ware omarmen de ontsluitingswegen het dorp Eersel. Het is voor mij dan ook heel veel meer dan 'een belegging'. Het idee is dan ook om er echt iets heel moois van te maken in de vorm van een unieke plek in het groen. Gelet op de omvang van het perceel was het meer dan logisch om het perceel te splitsen, zonder het te verkavelen. Want het blijft gevoelsmatig echt één geheel waarop vier prachtige landelijk moderne woningen gerealiseerd mogen gaan worden."

"In nauwe samenspraak met de gemeente Eersel is er gekozen voor een model met een zogenaamde 'optimale landelijke inpassing'. Wat onder andere betekent dat we het groene karakter van dit gebied extra aanzetten en als het ware groen teruggeven aan de omgeving.

Met Tom Kneepkens hebben we een geweldige architect aan boord, die met zijn ontwerpen zorgdraagt voor eenheid, zonder daar eenheidsworst van te maken. Zijn hand staat garant voor een hoogwaardige, eigentijdse architectuur met een extra dimensie. Iets wat je als eenheid in verscheidenheid zou kunnen omschrijven.”

Het totaalbeeld van dit unieke woonproject straalt pure kwaliteit uit

“Met Groenheyde heb ik er voor gekozen om de vier woningen een landelijke en eigentijdse uitstraling te geven die passen bij het dorpse karakter van Eersel. En specifiek het buitengebied daarvan. Ondanks het feit dat het straks om vier verschillende woningen gaat, is het ontwerp zo gekozen dat - ongeacht keuzes die gemaakt gaan worden door toekomstige bewoners - Groenheyde echt één geheel is. Waarbij de prachitge langgerekte rieten daken in visuele zin de 'dragers' zijn van het plan. Vanuit architectonisch oogpunt zijn de zadeldaken duidelijk dominant.

"Uiteraard kiezen we naast het riet waar mogelijk voor natuurlijke materialen. In de basisdesigns zie je dan ook veel hout terug, maar ook een gedegen mooie gevormde baksteen. Waarbij we extra aandacht hebben voor kleurtinten die daar perfect op aansluiten. Dus geen felle kleuren, maar juist bruine lichte tinten en grijs tinten."

"De bijgebouwen – met platte daken waar ruimte is voor zonnepanelen - spelen alles behalve een bijrol. Zij krijgen vorm als deel van het geheel. Qua architectuur worden ze dus een geheel met de hoofdbebouwing.” Tom Kneepkens

Erf en groen

“Als tuinarchitect ging mijn hart als vanouds net iets sneller kloppen toen de visie en uitdaging van Groenheyde geschetst werd. Een prachtig stuk grond met een gezamenlijk erf dat van nature al in een fijne, groene omgeving ligt. Een gebied dat zich bij uitstek leent om natuurlijk en speels opgezet te worden. Met zachte, organische lijnen, haagstructuren en bossages die binnen met buiten verbindt. Met de keuze voor inheemse bomen, struiken en planten laten we de verschillende seizoenen leven zodat je altijd dicht bij de natuur bent."

"De verhardingen die we gaan toepassen zijn uiteraard waterdoorlatend, maar daarnaast realiseren we ook nog een wadi voor een natuurlijke regulering van de waterafvoer."

"De grootste uitdaging is voor mij altijd om de individuele wensen van opdrachtgevers te verbinden met de voorwaarden die door de omgeving worden gesteld. Om het plaatje straks compleet te maken wordt ik straks dan ook graag betrokken bij de invulling en het onwerpt van de achtertuinen. Het zou het totaal beeld van Groenheyde alleen maar ten goede komen.” Erik Knops