Wil jij wonen in Groenheyde?

Voor de te ontwerpen woningen is een beeldkwaliteitsplan bepaald dat via het bestemmingsplan een juridische status heeft gekregen. De 4 woningen worden door architect Tom Kneepkens ontworpen en tot een bouwvergunning gebracht. Op deze manier wordt passend bij de locatie een hoge kwaliteit van de bebouwing gewaarborgd. Samen met de architect kunt u de woning van uw dromen realiseren.

Hoofdgebouw

De hoofdvorm is eenvoudig, het volume bestaat uit een eenvoudig ‘basement’ met een prominente expressieve kap.

Het dak heeft één duidelijke hoofdoriëntatie. Alle kappen liggen met hun lange zijde aan het centrale erf.

Alleen een zadelkap is toegestaan: de kap is eenvoudig en bevat geen samengestelde onderdelen. Een kap met een lage goot en een ‘grote’ overstek.

Dakkapellen en zonnepanelen in het dakvlak zijn niet toegestaan.

De dakhelling bedraagt maximaal 60 graden. Het parkeren van eigen auto’s vindt enkel op het eigen perceel plaats. Voor bezoekers zijn extra parkeerplaatsen op het erf aanwezig, deze zijn in het groen/tuinplan verdekt weggewerkt

Bijgebouw

Bijgebouwen worden met de woning mee ontworpen en vormen totaal een geheel.

Bijgebouwen zijn voorzien van een plat dak en krijgen dezelfde gevelbekleding als de woning waarbij de dakrand bijzondere aandacht krijgt en deze bij voorkeur een relatie aangaat met (elementen uit) het hoofdgebouw.

De zonnepanelen worden voorzien op het platte dak van de bijgebouwen of in de tuin. Volledig uit het zicht uitgevoerd

Voor zover gelegen buiten het bouwvlak bedraagt de oppervlakte maximaal 200 m2, aangevuld met overkappingen tot een maximum van 30 m2. Bijgebouwen en overkappingen, gelegen binnen het bouwvlak, worden niet meegerekend bij de maximaal toegestane gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen bij woningen.

De goothoogte en bouwhoogte bedragen maximaal 3,5 m1.

Een bijbehorend bouwwerk ligt maximaal op 15 meter afstand van de woning en is ondergeschikt aan het hoofdgebouw. Het bijgebouw ligt op ten minste 15 meter afstand vanaf de as van de weg Postelseweg.

Architectuur

Bij een keuze voor metselwerk kan er alsnog een substantieel deel van de gevel met hout worden bekleed. Dit is echter niet verplicht.

De metselstenen zijn niet te strak en de vorm is onregelmatig. Het is mogelijk de gevels te keimen of te slempen. Het kleuren spectrum is van lichtgrijs tot bruin.

Felle kleuren en rood/oranje zijn niet toegestaan. Het hellende dakvlak moet minimaal 66% met riet zijn bedekt. Een combinatie met metalen of dakpan bedekking is mogelijk.

Kozijnen zijn van hout, staal of aluminium in kleur donkergrijs/zwart.

Kunststof als materiaal voor kozijnen, gevelbekleding, panelen, delen en/of elementen zijn niet toegestaan.

Overige bestemmingen

Groen - Landschappelijke inpassing

De voor ‘Groen – Landschappelijke inpassing’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

Het aanbrengen en in stand houden van gebiedseigen (erf)beplanting ter landschappelijk inpassing van gebouwen en verhardingen; water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

Gebouwen zijn niet toegestaan. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn uitsluitend toegestaan in de vorm van erfafscheidingen en afrasteringen.